1866 Carol cu Favoriți, 2 parale

 

5 Aprilie, 2015Autor: Dragoș Negoițescu

 

Litografia


Trebuie menționat că pentru mărcile Carol cu Favoriți s-a folosit o tehnică aparte, litografia. Nu voi detalia această tehnica pentru că au facut-o alții înaintea mea cu lux de amanunte, mă voi rezuma doar la a prezenta schița unei coli:

timbrul carol cu favoriti


- cu linii îngroșate sunt evidențiate blocurile de report, cu cele 6 tipuri distincte.

- în colțul din dreapta sus avem așa numitele "clișee oarbe", spații goale.

- pe latura dreaptă, ultimele două coloane compun "anexa", aici mărcile sunt dispuse într-o ordine aleatorie.

Microsemne


În categoria microsemnelor voi menționa doar doua, pe care eu le consider reprezentative. În lucrările de specialitate veți găsi menționate o mulțime de microsemne, eu cred că se exagereaza.

timbrul carol cu favoriti

0.1. - întrerupere în interlinia din cadrul dreapta jos.

0.2. - punct la dreapta capătului superior al interliniei din cadrul dreapta-jos.

Tipuri


Tipurile se individualizează, în acest caz, prin detalii comune doar unor grupuri de mărci din coală.

Tipul 1

timbrul carol cu favoriti timbrul carol cu favoriti

1.1. - punct sub cifra 2 din cartușul stânga-sus.

1.2. - două întreruperi pe rama stângă a mărcii.

Tipul 2

timbrul carol cu favoriti timbrul carol cu favoriti

2.1. - apostrof în banda superioară, în imediata proximitate a literei A, din POSTA.

Tipul 3

timbrul carol cu favoriti timbrul carol cu favoriti

3.1. - spărtură în piciorul drept al literei A, din POSTA.

Tipul 4

timbrul carol cu favoriti timbrul carol cu favoriti

4.1. - două puncte în banda inferioară; unul în colțul stâga sus și unul deasupra literei D din DOUE.

Tipul 5

timbrul carol cu favoriti

5.1. - o întrerupere în rama dreaptă a mărcii, foarte aproape de colțul superior.

5.2. - punct în cartușul din stânga-jos.

Tipul 6

timbrul carol cu favoriti

6.1. - o întrerupere în rama superioară a mărcii, în dreptul literei P din POSTA.

Mărci originale


timbrul carol cu favoriti


Materiale utile


TIPUL 1


timbrul carol cu favoriti


TIPUL 2


timbrul carol cu favoriti


TIPUL 3


timbrul carol cu favoriti


TIPUL 4


timbrul carol cu favoriti


TIPUL 5


timbrul carol cu favoriti


TIPUL 6


timbrul carol cu favoriti